Staff

Sales

 • Rodney White

  Rodney White

  Ford General Sales Manager

  (315) 363-0600
  Email Me
  Rodney White

  Rodney White

  Ford General Sales Manager

 • Steve Lupinski

  Steve Lupinski

  Ford Sales Manager

  (315) 363-0600
  Email Me
  Steve Lupinski

  Steve Lupinski

  Ford Sales Manager

 • John Paul Valenzuela

  John Paul Valenzuela

  Finance Manager

  (315) 363-0600
  Email Me
  John Paul Valenzuela

  John Paul Valenzuela

  Finance Manager

 • Joe Smith

  Joe Smith

  Sales Consultant

  Joe Smith

  Joe Smith

  Sales Consultant

 • Nicholas DeCarlo

  Nicholas DeCarlo

  Sales & Finance Director

  (315) 363-0600
  Email Me
  Nicholas DeCarlo

  Nicholas DeCarlo

  Sales & Finance Director

 • Matt DiSalvo

  Matt DiSalvo

  Ford Fleet Sales

  (315) 363-0600
  Email Me
  Matt DiSalvo

  Matt DiSalvo

  Ford Fleet Sales

 • Jeff Socha

  Jeff Socha

  Sales Consultant

  (315) 363-0600
  Email Me
  Jeff Socha

  Jeff Socha

  Sales Consultant

 • Troy Wesolowski

  Troy Wesolowski

  Sales Consultant

  (315) 363-0600
  Email Me
  Troy Wesolowski

  Troy Wesolowski

  Sales Consultant

 • Matthew LeJeune

  Matthew LeJeune

  Sales Consultant

  Email Me
  Matthew LeJeune

  Matthew LeJeune

  Sales Consultant

Parts

 • Craig Beach

  Craig Beach

  Parts Director

  (315) 363-0600
  Craig Beach

  Craig Beach

  Parts Director

Service

 • Mike Memery

  Mike Memery

  Service Director

  (315) 363-0600
  Email Me
  Mike Memery

  Mike Memery

  Service Director

 • Chris Myers

  Chris Myers

  Service Manager

  Email Me
  Chris Myers

  Chris Myers

  Service Manager

 • Jim Pritchard

  Jim Pritchard

  Service Advisor

  (315) 363-0600
  Email Me
  Jim Pritchard

  Jim Pritchard

  Service Advisor

 • Kyrie Lagasse

  Kyrie Lagasse

  Service Advisor

  (315) 363-0600
  Email Me
  Kyrie Lagasse

  Kyrie Lagasse

  Service Advisor

 • Michele LaRue

  Michele LaRue

  Service Advisor

  (315) 363-0600
  Email Me
  Michele LaRue

  Michele LaRue

  Service Advisor

Get Directions

1479 Genesee Street, Oneida, NY, 13421
NYE Ford 43.076580, -075.684165.
;